Zakład podatkowy

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej zakładów podatkowych polskich firm w Niemczech. Problematyka ta jest skomplikowana zarówno w swojej teoretycznej istocie, jak i w praktycznych aspektach przygotowania poprawnych deklaracji podatkowych.

 

Opodatkowanie tego rodzaju powstaje z woli podatnika lub z mocy samego prawa. Reguluje to polsko niemiecka umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Artykuł 5 definiuje powstanie zakładu. Najdrobniejsze przesłanki artykułu piątego, jak słowo "wyłącznie" bywają decydujące dla opodatkowania, a często również istnienia przedsiębiorstw których on dotyczy.

 

Jeśli zakład tworzony jest świadomie, planujemy od początku jego utworzenie i księgowanie.

 

Jeśli zakład podatkowy powstaje w wyniku spełnienia prawnych przesłanek, a wbrew woli podatnika, rozliczamy podatkowo zaistniałą sytuację. W takich przypadkach prowadzimy również postępowania przed niemieckim Urzędami Skarbowymi, a w późniejszych fazach sprawy również  spory sądowe przed Sądami Finansowymi.


Anrufen

E-Mail

Anfahrt