Magazyn konsygnacyjny w Niemczech

Pod pojęciem magazynu konsygnacyjnego w Niemczech rozumiane jest miejsce, które jest zarządzane przez niemieckiego odbiorcę towarów z Polski. Najczęściej jest to niemiecki producent, który zainteresowany jest szybkim dostępem do towarów, albo odbiorca polskiego eksportu, który jeszcze przed pobraniem towaru chce mieć możliwość weryfikacji jakości dostawy.


Niemiecki nabywca pobiera towary z magazynu konsygnacyjnego w miarę swoich potrzeb bez ponoszenia ciężarów finansowych. W momencie pobrania z magazynu dochodzi do przeniesienia własności lub "prawa do nieograniczonego dysponowania towarem".
Obowiązek opodatkowania podatkiem obrotowym pojawia się w chwili pobrania przez kontrahenta towaru z magazynu konsygnacyjnego.

 

Kancelaria doradztwa prawnego i podatkowego KOZLOWSKI doradza Klientom w procesie tworzenia i obsługi księgowej magazynu konsygnacyjnego w Niemczech.

 

Nasza kancelaria doradza w dziedzinie:

  • Momentu i miejsca powstania obowiązku podatkowego VAT;
  • Rozliczenia podatkowego wewnątrzwspólnotowej dostawy „do samego siebie”;
  • Rozwiązania problemów własnościowych przy uwzględnieniu stosowania niemieckiego prawa własności towarów;
  • Rozliczenia towarów, które nie zostały lub z różnych przyczyn nie zostaną pobrane przez niemieckiego kontrahenta.


Rozwój instytucji magazynu konsygnacyjnego w Niemczech

30. lipca 2008 r., numer akt XI R 67/07, niemiecki Federalny Sąd Finansowy (BFA) orzekł, że dostawa pomiędzy zagranicznym (np. polskim) przedsiębiorstwem, a jego magazynem (konsygnacyjnym) w Niemczech nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a jedynie „przejściowy skład”. W wyniku tego orzeczenia część literatury twierdzi, że nie jest konieczna rejestracja w Niemczech do celów VAT takiego zagranicznego (polskiego) przedsiębiorstwa.

Niemieckie urzędy skarbowe nie podzielają jednak stanowiska co do braku konieczności rejestracji do celów VAT w Niemczech.


Anrufen

E-Mail

Anfahrt