Księgowość Gewerbe

Niemiecka Gewerbe zbliżona jest do polskiej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w Niemczech obowiązane są do prowadzenia rachunkowości i składania deklaracji do Urzędu Finansowego. Zakres tych obowiązków zależy od wybranej formy opodatkowania oraz uzyskanych obrotów. Prowadzenie Gewerbe w branży budowlanej jest związane ze szczególnymi obowiązkami formalnymi wynikającymi z ustaw podatkowych.

 

Nasza kancelaria oferuje obsługę księgową oraz doradztwo podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech, których obroty przekraczają 500.000,00 EUR rocznie. Osoby takie podlegają obowiązkowi bilansowemu i pełnej księgowości.

 

Do naszych usług należy przede wszystkim:

 

  • prowadzenie bieżącej księgowości,
  • weryfikacja księgowości prowadzonej przez Klienta,
  • elektroniczne przesyłanie deklaracji podatkowych do Urzędu Finansowego,
  • elektroniczne deklaracje VAT,
  • sporządzanie EÜR (rachunek przychodów i rozchodów),
  • roczne zeznania podatkowe.
Zaświadczenie z Finanzamt umożliwiające uniknięcie potrącenia 15 procent wynagrodzenia
Zleceniodawca nie ma obowiązku pobierania podatku, jeśli wykonawca (lub podwykonawca) przedstawi Freistellungsbescheinigung. Jest to zaświadczenie z niemieckiego urzędu skarbowego zwalniające zle
Freistellungsbescheinigung informacja po[...]
PDF-Dokument [286.0 KB]
SOKA Bau składka urlopowa dla pracowników branży budowlanej.
SOKA-Bau składka urlopowa w Niemczech.pd[...]
PDF-Dokument [232.6 KB]

Anrufen

E-Mail

Anfahrt