CIT Körperschaftssteuer

Podatek dochodowy od przedsiębiorstw KöSt nakładany jest na zyski osób prawnych, czyli niemieckie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH i spółki akcyjne AG. Wynosi on w Niemczech 15% wyniku podatkowego spółek. Niestety, rzeczywiste obciążenie podatkiem zysku spółek kapitałowych nie ogranicza się do tego podatku. Spółki muszą odprowadzać jeszcze Gewerbesteuer.

 

Koszty podatkowe działalności w formie spółek kapitałowych obejmują ponadto opodatkowanie dywidendy wypłacanej wspólnikom.

 


Anrufen

E-Mail

Anfahrt