Bauabzugssteuer

Podatek budowlany nie jest właściwie samodzielnym podatkiem w samym sobie. Jest to nazwa obowiązku przedsiębiorstwa budowlanego do poboru zaliczki na podatek dochodowy podwykonawców w wysokości 15% kwoty brutto wynagrodzenia.

 

Zwolnieni z tego obowiązku są przedsiębiorcy, którzy otrzymali od swoich podwykonawców Freistellungsbescheinigung, czyli zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie skarbowym.

 

obowiązek zleceniodawcy do poboru podatku. Odpowiedzialność.
Jeśli spełnione są przesłanki odpowiedzialności świadczeniobiorcy w rozumieniu § 48a ust. 3 EStG, może w stosunku do niego zostać wydane postanowienie o odpowiedzialności albo decyzja określająca wysokość podatku zgodnie z § 167 ust. 1 AO. Odpowiednią decyzję wydaje właściwy Urząd Finansowy po wysłuchaniu świadczeniobiorcy.
BMF Schreiben 27.12.2002Tłumaczenie.pdf
PDF-Dokument [210.8 KB]

Anrufen

E-Mail

Anfahrt